Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.
Zonder ziel
Wat is een lichaam zonder ziel? Dood. Wat is een geloof zonder daden? Net zo dood. Een geloof dat zich niet uit in daden, is een geloof waaruit de levensadem weg is, een geloof zonder geest, zonder daadwerkelijke uitwerking in de praktijk van alle dag. Dat is wat Ik opnieuw tegen je zeg, omdat het zo belangrijk is. Een geloof dat niet functioneert, zit op doodlopend spoor. Een geloof dat geen bezielende kracht heeft, zodat er daden van geloof geboren worden, is zonder waarde. Geloof zonder daden is dood. Hoe is het met de ziel van jouw geloof?
Laat je geloof leven door daden!