Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?
Geloven en handelen
Luister goed, mijn kind: er is een groot verschil tussen zeggen dat je gelooft en handelen vanuit je geloof. Alleen maar zeggen dat je gelooft, wat heeft dat eigenlijk voor zin? Erg geloofwaardig is zulk geloof niet. Als je geloof alleen maar uit woorden zou bestaan, ontbreekt er zo’n belangrijke onderdeel dat het geloof daardoor geen reddende kracht meer heeft. Geen woorden maar daden, dat is waar Ik naar verlang. Ik begrijp het als je dat confronterend vindt: dat je geloof geen zin heeft als je blijft hangen in mooie woorden en mooie gedachten. Maar onthoud dit en leef ernaar: je geloof is alleen reddend als je er naar handelt.
Zeg niet alleen dat je gelooft. Handel ernaar.