Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.
Het koninklijke gebod
Wie is mijn naaste? Ooit vroeg een Schriftgeleerde dat aan mijn Zoon Jezus. Het antwoord geldt ook vandaag nog steeds: je naaste is iedereen die Ik op jouw weg plaats, iedereen met wie Ik jou in aanraking breng. Het liefhebben van deze naaste is het koninklijke gebod. Ja, je hoort het goed: het is een kóninklijk gebod! Het is het hoogste gebod, het gebod dat over alle andere geboden regeert. Vergeet dat nooit! Je handelt juist, je doet het goede, als je dit koninklijke gebod je leven laat beheersen. Heb daarom je naaste lief, altijd en overal. Want Ik heb jouw naaste lief. Ga op weg en volg Mij na.
Heb je naaste lief als jezelf.