Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben?
Rijk in het koninkrijk
In het leven met Mij gelden andere maatstaven dan in de werkelijkheid van de wereld waarin je leeft. Daar worden mensen die arm zijn vaak weggedrukt naar de marge: ze tellen niet mee. Maar juist naar hen gaat mijn hart uit. Ik wil wie in deze wereld arm zijn graag rijk maken. Daarbij speelt geld geen rol: het draait om geloof. Door geloof krijg je deel aan mijn koninkrijk. Ik nodig je uit om te ontdekken dat het nieuwe leven gestempeld wordt door mijn liefde voor jou en jouw liefde voor Mij. Ik kies jou uit om rijk te zijn!
Ik beloof aan jou mijn koninkrijk!