Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.
Vergeefse moeite
Je kunt Mij niet dienen als je niet tegelijk je tong beteugelt. De woorden die je zegt, de oordelen die je uitspreek, de soms liefdeloze gedachten die je tot zinnen hebt gevormd waarmee je anderen hebt gekwetst - als je je daarin niet kunt beteugelen, als je keer op keer met je tong schade toebrengt aan anderen, dan is heel jouw godsdienst vergeefse moeite. Dan zit je op een dwaalspoor, hoe trouw en behulpzaam en dienstbaar en gelovig je verder ook mag zijn. Laat je tong daarom aanraken door mijn Geest van liefde! Leer hoe je moet spreken van mijn Zoon Jezus.
Dien Mij en beteugel daarom je tong.