Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
De boodschap aanvaarden
Luister: de boodschap van het evangelie is in jou geplant. De boodschap van nieuw leven is dus diep binnen in je gekomen, een heeft wortels gekregen in je hart en je leven! Als je zo de boodschap van mijn Zoon Jezus en zijn koninkrijk aanvaardt, dan wordt de redding in je leven zichtbaar. Je wordt er zachtmoedig van, je harde hart, vaak vol boosheid, wordt er zacht van. Maar ook± verdorvenheid en wangedrag verdwijnen uit je leven. Daarvoor is geen ruimte meer. Alle ruimte wordt nu ingenomen door de ingeplante boodschap van het evangelie van Jezus. Ik geef het je, als de Heer van je leven!
Aanvaard de boodschap en wees zachtmoedig.