Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld.
Als een bloem
Ga je weg in nederigheid. Kies zo het spoor dat Jezus ging. Je kunt op aarde onaanzienlijk zijn: dat geeft niet, omdat je voor Mij een hoge waarde hebben. Je kunt op aarde rijk zijn: dat is niet belangrijk, omdat het gaat om jouw afhankelijkheid van Mij. Jouw trots mag zich nooit richten op wat je hebt gepresteerd of op wat je van jezelf bent. Laat jouw trots zich richten op je identiteit die Ik je gaf: mijn geliefde kind. Want voor alles op aarde geldt: het vergaat, zoals een bloem. Maar wat blijft is de nederige afhankelijkheid die je leert als je Jezus volgt.
Ga je weg in nederigheid.