Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
Wijsheid vragen
Wat kun je soms lang worstelen om tot een goed inzicht te komen, om een wijs besluit te nemen, om te ontdekken welke keuze je moet maken. Ik zie dat je het vaak probeert door zelf heel goed na te denken, er met andere mensen over te spreken of er iets over te lezen. Maar Ik nodig je uit om je rechtstreeks tot Mij te wenden. Vraag Mij om wijsheid, om kennis en inzicht in een concrete situatie of bij een belangrijke beslissing die je moet nemen. Ik geef je dan de wijsheid die je zoekt, zonder voorbehoud en verwijt. Vraag Mij dus om wijsheid.
Ik zal je wijsheid geven.