Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
Zegevieren
Er kan in je leven heel veel gebeuren waardoor je je uit het lood geslagen voelt. Je ervaren tegenslagen, verliest geliefden, raakt teleurgesteld in mensen, wordt ziek of je faalt. Allemaal ingrijpende gebeurtenissen. En soms denk je dat je daarin Mij kwijt bent geraakt of dat Ik jou op een of andere manier ben kwijtgeraakt. Dat is de aanvechting. Dat is de donkere nacht van de ziel. Maar Ik moedig je aan om daar bovenuit te kijken vanwege vanwege de liefde van mijn Zoon Jezus. Zeg het middenin de aanvechting en de strijd toch maar hardop: 'Wij zegevieren in dit alles glansrijk! Wij zijn meer dan overwinnaars!'
Jij zegeviert in alles glansrijk door Jezus' liefde.