Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
Geluk en ontzag
Mijn Woord is vol van gelukkigprijzingen. De bekendste zijn die van mijn Zoon Jezus in de Bergrede: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn. Gelukkig wie treuren. Gelukkig de zachtmoedigen.' Vandaag wens Ik jou ook geluk. De weg naar dat geluk is de weg van het ontzag voor Mij als de Heer van je leven. Denk groot van Mij, houd Mij hoog, eer en aanbid Mij, kijk vol eerbied naar Mij op. Als je zo groeit in ontzag voor Mij, zal het je ook steeds gemakkelijker vallen om in gehoorzaamheid de weg te gaan die Ik je wijs. Alleen mijn weg is de weg naar het ware geluk!
Gelukkig wie ontzag heeft voor Mij!