Wie ?Christus? ?Jezus? toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het ?kruis? geslagen.
Jezus toebehoren
Jij bent mijn geliefde kind. Jij behoort Christus Jezus toe. Laat dat tot je doordringen op dit moment. Je bent niet van jezelf. Je bent van Jezus, elk moment van de dag. Op de momenten dat het leven goed is en ook op momenten dat er moeiten zijn. Jij behoort Jezus Christus toe. Sla daarom je eigen natuur met alle hartstocht en begeerten aan het kruis. Laat verkeerde verlangens geen vat meer op je krijgen, door je steeds opnieuw toe te wenden naar het kruis. Jij behoort Jezus Christus. Leef daarom voor Mij en laat de krachten van de Geest door je heen stromen. Leef in Christus!
Jij behoort Jezus Christus toe en niemand anders.