Want als de Geest van hem die ?Jezus? uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die ?Christus? heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
Levend maken
Ik heb mijn Zoon Jezus uit de dood opgewekt. Hij leeft! Mijn Geest, die Heer is en levend maakt, laat ook jou opstaan in een nieuw leven. Hij woont in je. Vergeet dat nooit. Ook als je dat niet voelt of merkt, blijft dat de werkelijkheid: mijn Geest woont in jou. Dat verandert nooit. Zeker, Ik zie dat je gedachten denkt en daden doet die daar niet bij passen. Als je dat zelf ook opmerkt, keer dan terug naar deze waarheid: mijn Geest woont in jou. Zo adem Ik in jou mijn leven. Sta op uit de dood en leef! Leef het leven van de Geest.
Ik maak je levend door mijn Geest die in jou leeft.