Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en ?vrede.
Leven en vrede
Ik gun je vrede. Ik geef je vrede. Als je Vader heb Ik er alles voor over dat je de vrede kent die alle verstand te boven gaat. Dankzij mijn Zoon Jezus Christus die opstond uit de dood, ligt die vrede binnen je bereik. Dankzij mijn Geest die Ik heb uitgegoten vanuit de hemel is het mogelijk om om die vrede te ervaren. Een leven vol vrede - geef mijn Geest alle ruimte in je leven om dat werkelijkheid te laten worden. Vrede van binnen, in je hart, in je binnenste, in het innerlijk heiligdom waar mijn Geest nu woont. Ik gun je die vrede.
Mijn Geest brengt leven en vrede.