Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.
Wat de Geest wil
Laat je leven vernieuwen door mijn Geest. Laat je hart aangeraakt worden door het nieuwe leven. Laat los wat je zelf wilt, en leer te willen wat de Geest wil. Dit is wat Hij wil: vrede, liefde, trouw, oprechtheid, kracht, mildheid, goedheid, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, barmhartigheid. Mijn Geest wil Jezus zichtbaar maken in jouw leven. Laat je daarom leiden door die Geest. En als je merkt dat je je toch weer laat leiden door wat je zelf wil, merk dat dan op, laat het los en richt je op mijn krachtige en liefdevolle aanwezigheid in je leven. Steeds opnieuw. Ik ben bij je.
Wees gericht op wat mijn Geest wil.