De wet van de Geest die in ?Christus? ?Jezus? leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de ?zonde? en de dood.
De wet van de Geest
Je bent bevrijd van de wet van de zonde en de dood! Je hebt mijn Geest ontvangen. De weg van de zonde en het pad van de dood vormen niet langer de richting van je leven. Je wordt geleid door mijn Geest die in je woont. Jouw nieuwe wet is Christus Jezus zelf. Zijn leven en zijn licht en zijn liefde trekken een spoor in jouw leven als jij je laat leiden door mijn Geest. Geef je gewonnen aan dat leven. Ga je weg niet in eigen kracht. Leef als mijn kind, in de vrijheid van de Geest. Leef in de Geest. Leef Christus!
De Geest die leven brengt is in jou.