Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit ?Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.'
De belofte
Ik ben een God van beloften. Want Ik wil het leven op aarde nieuw maken. En ook jouw leven wil Ik vernieuwen. Over de belangrijkste belofte sprak mijn Zoon Jezus, vlak voor Hij in de hemel werd opgenomen. Als Vader heb Ik de heilige Geest beloofd te geven! En zoals Jezus zijn leerlingen toen opdroeg om te wachten op de vervulling van die belofte, zo vraag Ik jou vandaag om open te staan voor steeds weer nieuwe vervulling met mijn heiige Geest. Wacht op mijn Geest! Hij is gekomen en komt steeds opnieuw om je leven te vernieuwen door liefde, kracht en goedheid!
Wacht op de vervulling van mijn belofte van de Geest.