God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.
Een geur van Christus
Jouw leven mag staan in het teken van de overwinning van Christus. Je bent één met Hem. Je kent Hem als je zachtmoedige redder en je liefdevolle Heer. En zoals de offers vroeger voor Mij een heerlijke geur waren, zo kun jij ook nu een aangename geur verspreiden vanuit je eenheid met Christus. Laat je leven heerlijk geuren voor Mij, als je Vader. En laat je leven ook heerlijk geuren voor de mensen om je heen, zodat ze zich aangetrokken voelen tot het leven van Christus. Ja, Ik wil jou gebruiken om de aangename geur van Christus' liefde en barmhartigheid te verspreiden!
Je bent één met Christus. Wees zo een aangename geur.