Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen.
Blijk van genade
Hoe ga jij om met het leed dat je overkomt doordat anderen je dingen aandoen die oneerlijk en onrechtvaardig zijn? Ik zie dat je vaak de neiging hebt om boos of bitter te worden, of om terug te vechten. Maar Ik nodig je uit om dat onverdiende leed te verdragen, dat lijden dat je als christen overkomt. Dat kan als je je aandacht op Mij richt. Dat kan als je kracht en mildheid van Mij verwacht. Dat kan als je de genade die Ik jou gun ook de ander gunt. Geef je niet gewonnen aan je teleurstelling, je boosheid of je frustratie, maar laat mijn genade in je stromen!
Richt je aandacht op Mij en ervaar mijn genade.