Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Wonderlijk
Ik heb jou gemaakt. Ik wil heel graag dat je dat beseft. Ik heb jou gemaakt: jouw bestaan is een wonder van mijn hand. Ik heb jou gemaakt. Er zijn momenten of zelfs perioden dat je het moeilijk vindt om te ervaren dat je waardevol en kostbaar bent in mijn ogen. En daarom zeg Ik het vandaag tegen je: Ik heb jou gemaakt. Jouw bestaan is een ontzaglijk wonder. Je bent kostbaar en waardevol in mijn ogen. Laat dat tot diep in je ziel doordringen door stil te worden in mijn aanwezigheid en te beseffen: 'God heeft mij wonderlijk gemaakt'. Wonderbaarlijk is het!
Ik heb jou gemaakt. Jouw bestaan is een wonder.