HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
Gekend
Ik ben de HEER, je God. Ik ken jou. Ik doorgrond jou. Ik zie je zitten en Ik zie je staan. Ik doorzie al jouw gedachten. Zo dicht ben Ik bij jou. Ik ken je beter dan jij jezelf kent. Vertrouw je leven en alles wat je bezighoudt daarom met een gerust hart aan Mij toe. Ik ben altijd om je heen en woon door mijn Geest ook in jou. Niets van wat je doet of denkt of zegt is voor Mij nieuw. Dat zeg Ik tegen je omdat Ik ernaar verlang dat je dichbij Mij komt. Je heoft nooit bang te zijn. Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk.
Ik ken je. Ik zie je. Ik hou van je.