Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Mijn vrede
Deze woorden van mijn Zoon Jezus, komen rechtstreeks uit mijn Vaderhart naar jou toe! Er is vrede voor jou: heelheid en liefde, wijsheid en rust. Vrede is daar waar mijn Geest je hart en leven vervult. De wereld kan je die vrede niet geven. De mensen om je heen ook niet. Deze vrede komt alleen bij Mij vandaan. Ik geef je genade en vrede telkens als je je hart voor Mij opent. Ik zegen jou en bescherm jou. Ik laat het licht van mijn gelaat over je schijnen en ben je genadig. Ik kijk je liefdevol aan en geef je vrede. De vrede die je verstand te boven gaat.
Ik geef je vrede.