Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift.
Geloof in Jezus
Luister naar deze woorden van mijn Zoon Jezus! Het zijn veelbelovende woorden: een prachtige belofte over mijn heilige Geest. Maar zonder geloof in Jezus gaat het niet gebeuren dat die rivieren van levend water uit je hart stromen. Geloven is dan wel meer dan weten dat Jezus geleefd heeft of erop vertrouwen dat Ik besta. Geloven heeft alles te maken met een vertrouwensrelatie. Alleen als je de vertrouwelijke omgang met Jezus kent en je erin oefent, zal deze schitterende belofte in vervulling gaan: rivieren van levend water zullen stromen uit je hart. Ja, de Geest van Jezus en van Mij zal in je zijn en door jou heen werken!
Laat mijn Geest stromen uit jouw binnenste!