Ik houd mij aan uw richtlijnen, mijn ziel heeft ze innig lief.
Richtlijnen
Houd je aan mijn richtlijnen. Op vele manieren wijs Ik je de weg van het leven. Elke keer als Ik spreek, doe Ik dat om je leven richting te geven. Richt je op Mij, richt je op gehoorzaamheid, richt je op liefde, richt je op nederigheid en vergevingsgezindheid. Koester mijn worden binnenin je. Laat steeds meer waar worden dat je met heel je ziel en zaligheid mijn richtlijnen innig liefhebt. Die liefde werkt mijn Geest in jou. Hij laat je ervaren dat mijn richtlijnen goed zijn en dat ze je leven tot bloei brengen. Daarom: houd je aan mijn richtlijnen en heb ze innig lief.
Mijn richtlijnen zijn goed. Heb ze innig lief.