Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
Mijn geboden
Als mijn Zoon Jezus deze woorden spreekt, hoor je mijn stem. Want dit is wat Ik van je vraag: dat je mijn geboden houdt. Maar Ik hoop dat je daarmee niet wordt gezet op het spoor van wetten en regels, van moeten en niet-kunnen. Want Ik wil je juist in de ruimte van mijn liefde zetten en laten leven. Mijn geboden komen alleen tot hun recht in een relatie van liefde. Daarom zeg Ik eerst: heb Mij lief! Eer en bemin Mij met alles wat in je is. Ken Mij als de bron van liefde en leven. En dan zul je je ook aan mijn geboden houden. Dat beloof Ik.
Heb Mij lief en bemin mijn geboden.