Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd ?uitgekozen? om zijn kostbaarheid.
De levende steen
Mijn Zoon Jezus is de levende steen. Hij was dood en is weer levend geworden. En Hij wil niet alleen zijn. In de wereld waarin jij leeft, heb Ik een kerk, een gemeente, een huisgezin. Jezus is daarvan de levende Hoeksteen. En aan jou vraag Ik: Voeg je bij Jezus als de levende steen! Want Hij wil niet alleen zijn. Hij werd door mensen afgekeurd. Hij werd de dood in gejaagd. Hij ging een weg die niemand anders kon gaan. Dat deed Hij, Mijn Zoon, in wie Ik vreugde vind. Voeg je bij Hem. Blijf niet alleen staan, maar verbind je met Hem. Je zult ervan tot leven komen.
Voeg je bij de levende steen, Jezus.