Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht.
Vrucht dragen
Als je luistert naar Mijn woorden en ze steeds opnieuw indrinkt, ben je als een boom die in het water wortelt. Langs die weg komt er vrucht in je leven: heerlijke vruchten aan jou als boom die staat geplant aan stromend water - de vrucht van Mijn Geest in jouw leven als Mijn kind. Zonder de werking van Mijn woorden en Mijn Geest in jouw leven, zul je droog komen te staan, verslappen, vruchteloos blijven. Daarom: verdiep je in Mijn woorden, dag en nacht. Zo zal je leven tot bloei komen. Je zult vruchten dragen van liefde en goedheid, van trouw en toewijding, van zachtmoedigheid en bewogenheid.
Wees als een boom, geplant aan stromend water.