Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe ?verbond? te dienen: niet het ?verbond? van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
De Geest maakt levend
Ik heb jou geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Besef je dat? Je bent niet meer afhankelijk van een geschreven wet. Ik woon Zelf in jou door Mijn Geest. Je leeft in het verbond van Mijn Geest. Dat maakt alles anders en alles nieuw! De letter doodt. Het volgen van geschreven voorschriften brengt geen leven. Mijn Geest brengt leven. Mijn Geest maakt je levend. Laat je daarom vervullen met Mijn Geest. Laat de letter los. Geef je aan Mijn Geest. En je zult ontdekken hoe vrij je bent: vrij om Mijn Zoon Jezus te volgen en steeds meer op Hem te gaan lijken.
De letter doodt, Mijn Geest maakt je levend!