Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw ?heilige? berg, naar de plaats waar u woont.
Licht en waarheid
Ik ken je verlangen om je door Mij te laten leiden. Tegelijk merk je dat je je ook vaak door andere zaken laat leiden: door je boosheid, je verdriet, je gekwetstheid of je teleurstelling. Bid dan. Zoek contact met Mij. Want Ik wil je steeds opnieuw Mijn licht en Mijn waarheid zenden. Die heb je beide nodig om de goede weg te vinden en om goed te reageren op wat er gebeurt op je levenspad. Ik wil je brengen in Mijn aanwezigheid. Die ervaar je als je je steeds opnieuw laat omringen door Mijn liefde. Zoek het licht. Heb de waarheid lief. Ik ga met je mee.
Ik zal je leiden.