Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
Hoop
Je leven is niet altijd gemakkelijk. Soms voel je je bedroefd en onrustig. Dat gebeurt binnenin je, in je ziel. Het is goed voor je om daar aandacht aan te besteden. Laat je verdriet en onrust er zijn. En als je ze echt ziet en van binnen ervaart, richt je dan ook op Mij. Vestig je hoop op Mij als je God. Ik ben de God die je ziet en redt. Ik ben de God die je kent en bemint. Vestig je hoop op Mij. En Ik beloof je: er zal weer een moment komen dat je Mij zult loven!
Vestig in je verdriet en onrust je hoop op Mij.