Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
Volkomen vreugde
Alles wat Mijn Zoon Jezus zegt heeft als doel : vreugde. Hij wil jou, net als Ik dat wil, vreugde geven. Want de vreugde die er stroomt tussen Mijn Zoon en Mijn Geest en Mij - Wij verheugen ons mateloos in Elkaar! - die vreugde is ook voor jou bestemd. Je bent geschapen voor vreugde. En het is door de luisteren naar alles wat Jezus zegt, dat je die vreugde zult vinden. Daarom: luister naar de woorden van Jezus! Hoor Hem als Hij zegt: 'Ik heb jou liefgehad'. En ook als Hij zegt: 'Volg Mij, Houd je aan Mijn geboden.' Dan zal je vreugde volkomen zijn.
Vraag: Ik zal je Mijn volkomen vreugde geven.