Jullie hebben niet mij ?uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ?weg? te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.
Uitgekozen
Eens sprak Mijn Zoon Jezus deze woorden tegen Zijn leerlingen. Vandaag spreekt Hij deze woorden tegen jou. Ja, je hoort door Jezus Mijn eigen stem! Ik heb je uitgekozen! Het hangt allemaal niet van jou af, maar van Mij. Ik kies jou en Ik nodig jou uit om op weg te gaan, zoals eens Abram door Mij werd geroepen om op weg te gaan. Hij ging om een zegen te zijn voor de volken. Ga ook op weg vandaag om een zegen te zijn: om vrucht te dragen. Deel de goedheid en liefde en vreugde die Ik je geef uit aan de mensen die je tegenkomt op je weg.
Ik kies jou uit om op weg te gaan.