Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.
Wat voor je ligt
Richt je op wat voor je ligt. Richt je op de toekomst die Ik je geef. Er ligt al veel achter je - veel gebrokenheid en moeite, veel zonde en pijn. Ik nodig je uit om dat allemaal los te laten. Vergeet wat achter je licht en richt je op wat voor je ligt. Er ligt een prachtige toekomst voor je klaar. En als jij je laat leiden door Mijn Geest, zul je merken dat die toekomst nu ook al doorbreekt in je leven van vandaag! Richt je op wat de Geest in je leven doet. Hij laat je groeien in geloof en hoop en liefde!
Richt je op wat voor je ligt. Laat je leiden door Mijn Geest.