Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Eén mens
Mijn kind, als Ik vandaag tegen je zeg dat alle mensen zondaars zijn, zeg Ik dat uit liefde. Ooit bracht één mens door ongehoorzaamheid de zonde in de wereld. Vanaf toen was er de vervreemding tussen Mij en mensen, tussen jou en Mij. Zonder Mijn Zoon Jezus zou dat zo zijn gebleven: dat je als mens gevangen zit in de zonde en in zondige patronen. Maar vandaag zeg Ik het weer tegen je: zo is het niet gebleven! Je kent Jezus, de ene mens die volmaakt gehoorzaam was en de weg van de volmaakte liefde ging. Als je Hem liefhebt, ben je in Mijn ogen een rechtvaardig mens!
In Mijn ogen ben jij een rechtvaardige!