Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
Gods nabijheid
Mijn Zoon Jezus Christus is gekomen om je te bevrijden van jouw zonde. Maar weet je eigenlijk wel wat het diepste wezen van de zonde is? Dat je los van Mij probeert te leven en dat je daardoor niet in Mijn nabijheid bent. Zonde is: weglopen uit Mijn nabijheid. Zonde is: Mij niet eren om Mijn heerlijke aanwezigheid. Zonde is: vreugdeloos leven omdat je weigert in het licht van Mijn goedheid je weg te gaan. Mijn Zoon Jezus is gekomen om dat allemaal weer mogelijk te maken. Want dit is genade: Mij kennen als de gunnende en gevende God, die je liefdevol aanneemt en omarmt.
Zoek Mijn nabijheid en vind het leven.