Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen'.
Kruis
Luister en kijk naar Mijn Zoon Jezus. Blijf niet op afstand staan. Dat kan niet. Als je een gekruisigde Heer volgt, zal dat kruis ook in jouw leven vorm krijgen. Zeg het vandaag eens een paar keer hardop tegen jezelf: 'Ik volg een gekruisigde Heer. Ik volg een gekruisigde Heer.' Als je gaat in het spoor van Mijn Zoon, zul je kruiservaringen kennen: momenten van zelfverloochening, momenten van verwerping vanwege de ene Naam, momenten van niet de waan van de dag maar de Zoon van God volgen. Neem je kruis op. Ga achter Jezus aan. Hij is je gekruisigde Heer. En jij bent Zijn leerling.
Volg mijn Zoon Jezus. Neem je kruis op je.