Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
De liefde van God
Ik ben met je. Altijd. In alle omstandigheden. In jouw lijden en zuchten, in jouw alleen-zijn en verdriet kun je heel snel het gevoel hebben dat je er echt alleen voor staat. Dat je verlaten bent. Dat Ik je niet meer zie. Maar weet dit: niets van wat je meemaakt, niets van wat er met jou en om jou heen gebeurt, niets van datgene waarover je zo diep bezorgd bent, niets daarvan kan jou scheiden van de eeuwige en onvoorwaardelijke liefde die Ik je in Jezus Christus heb gegeven. In Jezus Christus heb Ik jou lief met alles wat in Mij is. Altijd. Ik laat je nooit los.
Niets kan jou van Mijn liefde scheiden.