Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de ​duivel​ geen kans.
Boosheid
Ik ken de boosheid die er in je is. Soms komt die ook naar buiten als je kwaad reageert op iets wat er gebeurt in je leven. Soms blijft die boosheid van binnen zitten en richt dan schade aan aan je ziel. Je boosheid is vaak de beste reactie op wat er gebeurt: onrecht, oneerlijkheid. Je voelt je machteloos. Maar pas er voor op dat je boosheid je tot zonde leidt doordat je een ander onnodig bezeert. Geef je boosheid aan Mij. Laat de boosheid niet lang zitten. Want zo krijgt de duivel voet aan de grond in jouw ziel. Geef hem geen kans!
Geef je boosheid aan Mij. Geef de duivel geen kans.