Door ​Jezus​ wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen.
Levenswandel
Ik nodig je uit om te kijken naar Jezus en te zien hoe Hij leefde. Hij was volkomen zuiver en eerlijk, vol liefde en ontferming, nederig en zachtmoedig. Als je Zijn leven en voorbeeld dieper op je in laat werken, zul je merken dat je een afkeer krijgt van je eigen oude levenswandel waarin nog zoveel plaats is voor onechtheid en bedrog, hoogmoed en hardheid, bedrog en verkeerde verlangens. Geef die levenswandel op. Laat je leiden door Mijn Geest. Kijk met de ogen van je hart naar Jezus. Door Hem zal je steeds opnieuw duidelijk worden hoe je nieuwe leven eruit ziet.
Kijk naar Jezus en geef je oude levenswandel op.