Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Graankorrel
Luister goed naar deze woorden. Toen Mijn Zoon Jezus ze sprak, had Hij het allereerst over Zichzelf. Hij zag de weg voor zich die Hij moest gaan: het sterven van de kruisdood is het vallen van de graankorrel in de aarde. Maar het gaat vervolgens ook over jou als Zijn volgeling: als je achter Jezus aan gaat, dan zal ook jouw leven als een graankorrel in de grond gestopt worden. Alleen langs die weg zul vrucht kunnen dragen. Dat is een waarheid die pijn doet. Maar Ik hoop dat je ontdekt dat ook jouw pijn een plek heeft in Mijn koninkrijk waarin Jezus jou veel vrucht wil laten dragen.
Als je als een graankorrel sterft, zul je veel vrucht dragen.