Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde.
Geen andere kennis
Ik heb de wereld zo lief gehad, dat Ik mijn eniggeboren Zoon heb gegeven. Geloof in Hem. Dan heb je eeuwig leven. Nu al. Het diepste wat Jezus op aarde deed, werd zichtbaar in Zijn kruisiging. Hij gaf Zijn leven voor jou. Ken Hem daarom als de gekruisigde. Ken Hem als degene die kwetsbaar en zwak werd, in alle opzichten een echt mens voor echte mensen. Ook voor jou. Laat vandaag tot je doordringen wat het allerbelangrijkste is: Jezus Christus kennen als de gekruisigde. Jouw zonden en wonden worden door Hem vergeven en genezen. Kom thuis in de hemelse omhelzing vanaf het kruis. Hij spreidde Zijn armen voor jou.