‘Pleeg geen ​overspel, pleeg geen ​moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
Naaste
Ik heb jou lief. Mijn kind. En dit is wat Ik wil: dat jij je naaste liefhebt. Alle geboden die er zijn, alle voorschriften die je kunt bedenken, komen hierop neer: 'Heb je naaste lief als jezelf'. Ik heb jouw naaste geschapen naar Mijn beeld. Ook jou heb Ik naar Mijn beeld geschapen. In jezelf en in je naaste ontmoet je daarom Mij. Dát is de reden waarom jij je naaste en jezelf moet liefhebben. Doe dus niet je best om je aan allerlei geboden te houden. Dit ene is het allerbelangrijkste: 'Heb je naaste lief als jezelf'. Wie is vandaag jouw naaste?
Heb je naaste lief!