Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.
Zo kostbaar
In deze woorden kijk je recht in Mijn hart. Ik spreek ook jou er nu mee aan. Laat de woorden die bij je binnenkomen. Jij bent z'o kostbaar in Mijn ogen, wat andere mensen ook over je mogen zeggen of denken! Jij bent voor Mij zó waardevol, dat Ik alles voor je over heb! Ik houd zóveel van jou, dat Ik het nauwelijks in woorden kan uitdrukken! Ik heb Mijn liefde voor jou uitgedrukt in Mijn Zoon: Jezus, jouw Verlosser. Ken Hem, dan ken je Mij! Heb Hem lief, dan heb je Mij lief. Ik heb alles voor je over. Al Mijn liefde besteed ik aan jou, Mijn mens.
Jij bent zó kostbaar in Mijn ogen!