De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
De HEER!
Zo ben Ik. Zo heb Ik Me voorgesteld aan Mozes toen Hij me vroeg om Mijn luister te mogen zien. Dit is Mijn luister, Mijn heerlijkheid, Mijn glorie: dat Ik liefdevol en genadig ben, geduldig, trouw en waarachtig. Zo wil Ik dat je Mij kent. Zo ben Ik voor jou. Leer Mijn liefde kennen, nog beter dan je die nu al kent. Ik hou van jou. Ik heb de wereld lief. Mijn liefde wordt zichtbaar in Mijn onuitputtelijke genade, in Mijn eindeloze geduld, in Mijn vasthoudende trouw en in Mijn blijvende waarachtigheid. Ik ben je God. Mijn naam is: Liefde.
Ik ben liefdevol en genadig. Nu en altijd.