Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Vragen, zoeken, kloppen
Je ontvangt Mijn goedheid als je erom vraagt. Luister naar Mijn Zoon Jezus als Hij erop aan dringt dat je moet bidden. Vraag! Zoek! Klop! Drie woorden, driemaal de hartelijke uitnodiging om tot Mij te bidden. Vraag! Zoek! Klop! Er is bij Mij echt alle ruimte om te komen met je gebeden. Ik zal geven als je vraagt. Ik zal je laten vinden als je zoekt. Ik zal de deur opendoen als je klopt. Want Ik verlang er intens naar dat Mijn koninkrijk op aarde zichtbaar wordt zoals in de hemel. De weg daar naartoe is de weg van het gebed. Ga die weg.
Vraag, zoek en klop. Ik ben er.