Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood - hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
In de slaap
Ik weet dat jij een leven leidt dat vaak vol en druk is. Je doet van alles, je staat vroeg op, je gaat laat naar bed, je bent met veel dingen tegelijk bezig. En je hebt steeds het gevoel dat je eigenlijk te weinig doet. Laat toch tot je doordringen dat je gezwoeg en je getob je niet brengen waar je het meest naar verlangt. Alleen Ik geef je wat je echt nodig, niet als je werkt en bezig bent, maar als je slaapt, op het moment dat je alleen maar kunt ontvangen. Je bent mijn lieveling. Ik geef je wat je nodig hebt. In je slaap.
Wees ontvankelijk voor wat Ik je geef, in je slaap.