Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: ?Christus.
Samen groeien
Houd je aan de waarheid. Dit is de waarheid: Ik heb je naar Mijn beeld geschapen en Ik heb je lief met een eeuwige liefde! Heb de ander lief, ieder mens die je op je levensweg tegenkomt. Ga samen met je naasten de weg van de wederzijdse liefde. Zo zul je, samen met al Mijn kinderen, toegroeien naar Christus die het Hoofd is van Mijn kerk op aarde. Je zult meer en meer op Hem gaan lijken. Zijn waarheid, Zijn liefde, Zijn kracht, Zijn bewogenheid en Zijn wijsheid zullen je leven steeds meer gaan kleuren. Daarvoor heb Ik je geschapen. Daarvoor leef je op aarde.
Houd je aan de waarheid en heb lief.