Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan ?kleding?
Geen zorgen
Ik ken je. En Ik weet dat je je zorgen maakt. Je maakt je zorgen over je eten en drinken, over je inkomen, over je relaties, over je gezondheid, over je toekomst. Ik weet het. En toch zeg Ik tegen je: maak je geen zorgen. Mijn Zoon Jezus zei het toen Hij op aarde was en al die bezorgde mensen voor Zich zag. Hoor Zijn stem in deze woorden: maak je geen zorgen. Hoor Zijn stem. Zie hoe Hij je aankijkt, vol zorg en bewogenheid. Vertrouw je aan Hem toe en zo aan Mij als je hemelse Vader. Ik zorg voor je. Ik zorg voor alles.
Maak je geen zorgen. Ik zorg voor je.