Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
Alleen liefde
Wil je de wet vervullen? De hele wet? Dat is wel wat Ik van je vraag en wat Ik aan je geef. Ik ben de Heer, je God. Maar Ik zie dat je denkt dat je heel veel verschillende dingen moet doen, dat je allerlei karaktereigenschappen moet ontwikkelen, dat je heel veel uiteenlopende geboden moet houden. Maar dat is niet zo. Ik vraag je maar één ding: wees de ander niets schuldig, behalve liefde! Heb de ander lief. Heb je naaste lief, elke naaste die op je weg komt. Dan heb je de hele wet vervuld. Laat je leiden door Mijn Geest van liefde.
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde.