De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit.
Volmaakte liefde
Ik ben je God. Ik ben liefde. Een en al liefde. Onuitputtelijke en onuitsprekelijke liefde. Ik heb jou lief. Daarom hoef je niet bang te zijn. Ik weet dat er nog vaak angst in je is. Angst voor wat komen gaat. Angst voor de toekomst. Angst dat je niet gezien wordt. Angst voor onzekerheid. Maar Ik zeg tegen je: Wees niet bang. Dit is de weg om van je angst los te komen: geef je over aan Mijn volmaakte liefde. Ik heb jou lief met een volmaakte liefde. Waar liefde is, is geen ruimte meer voor angst. Laat je vullen met Mijn liefde. Wees vervuld van Mijn Geest.
Mijn liefde laat geen ruimte voor jouw angst.