Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Treuren
Ik weet van het verdriet dat er in je leven is. Ik ken je verdriet om de gebrokenheid van je leven, om de momenten waarop je faalde, om de verliezen die je hebt geleden. Ik nodig je uit om dat eerlijk onder ogen te zien en erom te treuren. Want je bent een kwetsbaar en gekwetst mens. En juist langs de weg van de kwetsbaarheid en het treuren wil Ik troost in je leven brengen: de troost en de steun en de nabijheid van Mijn Heilige Geest. Jouw gebrokenheid is een vindplaats voor Mijn troostende genade. Hoe vreemd het misschien ook klinkt: daar vind je het echte geluk.
Treur om je gebrokenheid. Dan zal Ik je troosten.